O tłumaczach. Poznaj sprawdzone newsy

W czasach daleko idącej globalizacji, biegła znajomość minimalnie trzech obcych języków wydaje się być obowiązkowa. Niestety niezbyt wielu z nas wystarczająco dobrze wysławia się w przynajmniej jednym języku obcym. Najpowszechniej znany jest język angielski, ale w zachodniej części kraju, również we Wrocławiu, z uwagi na niedaleką odległość do granicy przeważa język niemiecki.
Biznesmen
Oprócz tego wielu Polaków wyjechało, lub ( ocr faktury ) zamierza wyemigrować za granicę szukać zatrudnienia nie znając dobrze języka, a to stwarza komplikacje. Przykładowo, czasami trzeba coś załatwić, napisać pismo do urzędu, przygotować CV. W takiej sytuacji niezbędny jest tłumacz.

Kim jest tłumacz??? Tłumacz jest osobą, która dzięki znajomości chociaż dwóch języków obcych tworzy przekład wypowiedzi albo tekstu pisanego z języka pierwotnego na język wymagany. Tłumaczenie narzuca mu konieczność nie tylko zrozumienia tekstu, ale też sprawnego wyrażania jego treści w języku, na który ma zostać przetłumaczony. Prócz wysokich kompetencji językowych, dobry tłumacz musi charakteryzować się umiejętnością szybkiego uczenia się oraz szeroką wiedzą, a co najmniej ponadprzeciętną orientacją w swojej specjalizacji. Tłumacz powinien także być osobą wzbudzającą ufność obu stron, którym umożliwia komunikację.

Rodzaje tłumaczeń Istnieją dwa podstawowe sposoby przekładania tekstów: pisemne oraz ustne. Wśród form pisemnych wyodrębniamy: 1)tłumaczenia pisemne ogólne, czyli teksty na tematy ogólne, przykładowo listy, ogólne oferty handlowe, CV, listy motywacyjne oraz inne tego typu rzeczy.

2)tłumaczenia pisemne specjalistyczne- są to teksty zawierające terminologię fachową z różnego rodzaju dyscyplin wymagające w czasie przekładu ponadprzeciętnej dokumentacji oraz konsultacji specjalisty. Są to między innymi przekłady prawne, medyczne, techniczne i branżowe.

3)tłumaczenia pisemne przysięgłe - wykonywane są przez tłumacza przysięgłego, czyli osobę zaufania publicznego specjalizującą się w przekładzie na przykład dokumentów procesowych, urzędowych oraz akredytowaniu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Tłumacz przysięgły może również poświadczać tłumaczenia oraz odpisy zrobione przez inne osoby. Aby tłumaczenie przysięgłe miało ważność urzędową musi posiadać pieczęć tłumacza.

Wśród tłumaczeń ustnych wyróżniamy wiele podrodzajów, między innymi:

Pozostałe artykuły

Agencje tłumaczeń

Praca, biznesmen
W czasach daleko idącej globalizacji, dobra znajomość co najmniej trzech języków obcych zdaje się być fundamentalna. Niefortunnie niewielu z nas wystarczająco dobrze posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym. Najczęściej stosowany jest język angielski, ale na zachodzie, między innymi we Wrocławiu, z uwagi na niedaleką odległość do granicy z Niemcami przeważa język niemiecki.


4)Tłumaczenia ustne konferencyjne

-Symultaniczne (równoczesne) – mają miejsce w izolowanej od dźwięków kabinie, przez którą zwykle można zobaczyć przemawiającego prelegenta. Tłumacz nie posiada kontaktu z osobą mówiącą i w razie jakieś trudności nie posiada możliwości by go poprosić o powtórzenie wypowiedzi.

-Konsekutywne (następcze) - tłumacz zaczyna przekład dopiero, kiedy prelegent zakończy swoją przemowę (mowa może być podzielone na mniejsze fragmenty). Najczęściej przy tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz podczas wykładu stoi obok rozmówcy, słucha go oraz robi notatki.

5)Tłumaczenia ustne prawne/sądowe – winny być robione przez tłumacza przysięgłego. Mogą one posiadać formę symultaniczną albo konsekutywną.

Przy sporządzaniu tłumaczeń ustnych zwykle używane są wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne, chyba że jest to tłumaczenie szeptane (tłumacz znajduje się obok niedużej grupy słuchających osób i cichym głosem przekłada na bieżąco przemowę wykładowcy).
1 2