Prawo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych instytucja, która pełni sporo funkcji do pomocy przedsiębiorstwom i obywatelom

Pracownicy
Kiedy zakładamy firmę, powinniśmy powinniśmy pamiętać o wielu różnych sprawach, które będziemy musieli ogarnąć. Niestety nie zawsze zdajemy sobie ze wszystkiego sprawę. Czasem totalnie nie mamy pojęcia, za co się wziąć. Dlatego warto albo porozmawiać z kimś, kto sam posiada firmę, by wsparł nas na początku albo iść do biura księgowego, gdzie dobrze wiedzą, co i jak.

Windykacja internetowa

Windykacja należności
Zadłużenia okazują się obecnie dość ogromnym problemem dla ogromu osób, zarówno tych, jakie pożyczyły chociażby gotówkę, jak jak również tych, które nadzwyczaj chcą ściągnąć poszczególny dług. Z tego właśnie powodu w dzisiejszych czasach dosyć użyteczne bywają z reguły usługi ciekawe się windykacją różnych pewnych wierzytelności, jakie banalnie oraz skutecznie pomagają rozwiązywać pewne problemy w takim właśnie zakresie.

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim

paragraf
18 grudnia 2011 r. weszła w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Warto przyjrzeć się bliżej jej uregulowaniom, które znacznie odbiegają od znajdujących się w poprzedniej ustawie, z dnia 20 lipca 2001 roku.

Odstępne jako sposób ograniczenia wykonywania prawa odstąpienia

prawo
Wiele osób myli pojęcia umownego prawa odstąpienia od umowy z odstępnym. Niektórzy zaś, zrównują te instytucje, stosując je w wypowiedziach jako synonimy. Tak jednak nie jest.

Autorskie prawa osobiste i majątkowe

Młodzież, pokój młodzieżowy
Autorskie prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem, która – inaczej niż w przypadku autorskich praw majątkowych – jest nieograniczona w czasie, niezrzekalna i niezbywalna. Praktycznym wyrazem tego szczególnego charakteru autorskich praw osobistych jest ich przynależność do twórcy, także w przypadku przeniesienia przez niego autorskich praw majątkowych do utworu na rzecz innej osoby.

Umowa factoringu

Pieniądze, Euro
Factoring, wykształcony w drodze praktyki działalności instytucji finansowych, jest to alternatywny sposób zapewniania przez przedsiębiorców obrotowych środków finansowych, a także zabezpieczenia przed nieściągalnością należności z tytułu zawieranych transakcji.

Przedsiębiorstwo świadczy obszerny zakres prac

Założenie jednoosobowej działalności dosp., wymaga ogromnej wiedzy i zdolności, które zezwolą nad wszystkim skutecznie panować. Nie jest to proste, bo poza realizowaniem określonego zakresu działań w poszczególnej branży, należy też zająć się sprawami formalnymi, księgowością itp. Te czynności są trudne, gdyż wymagają realizacji poprawnie z funkcjonującymi w danym czasie przepisami. Stąd też księgowość dla jednoosobowych działalności gosp., świadczona jest przez fachowców, którzy prosperują indywidualnie lub na rzecz firm rachunkowych.

Ochrona zbiorowego interesu konsumentów - analiza pojęcia na tle orzecznictwa

Zakupy w hipermarkecie
Określenie, czym jest zbiorowy interes konsumentów ma kluczowe znaczenie, jednakże nie jest to zadanie proste z uwagi na brak zdefiniowania tego pojęcia przez ustawodawcę. Ograniczył się on jedynie do stwierdzenia w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, że „nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów”.
1 2 3 4 5