Badania marketingowe - 15 lat doświadczenia gwarantuje sukces

Od 1998 łączymy badania marketingowe mystery shopping i testy satysfakcji w grupę splatających się usług i korzyści. Świadczymy usługi dla najpopularniejszych przedsiębiorstw, wdrażając szczegółowe testy jakości obsługi konsumenta. Co miesiąc realizujemy tysiące analiz Tajemniczy Klient, dokonujemy sprawdzenia norm obsługi, analiz form komunikacji, badań mystery shopper konkurencji, umożliwiających porównanie firmy, by poznać ich silne i słabe strony, a także szanse i ryzyka pod kątem możliwości bezpośrednich konkurentów.
SecretClient to metoda badania jakości obsługi klienta mystery shopper, przeprowadzana w trakcie wizyty w punktach sprzedaży lub innych jednostkach obsługi kontrahenta. Tajemniczy Klient – specjalnie dobrany agent Mystery Shopping - więcej na http://www.secretclient.com/rodzaje-badan/66-mystery-shopping-secretclient.html, obejmujący wyobrażenie o pewnej grupie docelowej konsumentów, odwiedza wskazany sklep, miejsce obsługi, placówkę i wdraża opracowane działania. Mystery Shopping bada przebieg obsługi, jej czas i jakość w stosunku do przyjętych norm, sposób zaprezentowania usług, umiejętność rozpoznania potrzeb konsumenta i rozwiania jego niepewności. Analizie mogą podlegać także: umiejętności handlowe, dostępność materiałów POS, schludność i porządek na terenie placówki.

Dopełnieniem sprawdzenia jakości obsługi jest łączenie wizyt Mystery Shopping z badaniem kanałów komunikacji SecretContact. Tajemniczy Klienci podejmują kontakt z przedsiębiorstwem za pomocą wybranych ścieżek dostępu, jak np. telefon, poczta tradycyjna i elektroniczna, serwisy społecznościowe, fora internetowe, strony www (mysteryweb). Tajemniczy Klient kontroluje jakość i czas kontaktu z firmą, infolinią, BOK, serwisem, metodę reagowania na potrzeby i pytania klienta, nastawienie, przestrzeganie standardów, łatwość uzyskania informacji itp.
Pieniądze


Oferta SecretClient zawiera także badania podmiotów programu lojalnościowego, partnerskiego i innych działań tego typu. Wskazuje plusy i minusy działania, dodatkowe możliwości i ryzyka, ułatwia wybór właściwej taktyki wynagradzania, komunikacji, kreacji oraz katalogu nagród. Periodyczne sprawdzenia realizowane podczas wdrażania działania są wsparciem w utrzymaniu motywacji uczestników i stwarzają możliwość kontrolować czy pracownicy zależni odpowiednio używają program jako narzędzie zwiększenia sprzedaży.

SecretClient realizuje audyty Mystery Shopping B2C i B2B dla instytucji finansowych, aptek, hipermarketów, dostawców, doradców finansowych, salonów meblowych i samochodowych, przedsiębiorstw turystycznych, dla branży spożywczej, FMCG, chemicznej, finansowej, farmaceutycznej, deweloperskiej, sanitarnej, paliwowej, nowych technologii, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej i wielu innych.

Wyniki testów SecretClient mogą być dostępne jeszcze w czasie trwania badania w panelu on-line. Przynosi to wiele wartościowych wniosków, solidnych podstaw do ulepszenia firmowych standardów obsługi. Są użyteczne w programach motywacyjnych i przygotowaniu szkoleń. System raportowy umożliwia łatwą analizę kwestionariuszy, zdjęć, nagrań itp., oraz spójne raportowanie całości lub części obszarów objętych kontrolą przez całą dobę. Oprogramowanie udostępnia mnogość narzędzi analitycznych oraz wizualizację wyników. Dostęp do rezultatów następuje na poszczególnych poziomach uprawnień, spójnych z hierarchią przedsiębiorstwa. Pomaga to udostępniać wiedzę i rezultaty badań z licencjonowanymi kierownikami średniego szczebla, menedżerami regionalnymi, zespołami sprzedawców.

Pozostałe artykuły

Warianty badań marketingowych

praca
Kilkanaście lat łączymy badania marketingowe mystery shopping i testy zadowolenia konsumentów w zespół łączących się usług oraz korzyści. Pracujemy dla najpopularniejszych marek, wdrażając szczegółowe analizy jakości obsługi klienta. Każdego miesiąca wykonujemy tysiące analiz Tajemniczy Klient, dokonujemy sprawdzenia standardów obsługi, badania form komunikacji, testów mystery shopper konkurencji, umożliwiających porównanie przedsiębiorstwa, by dowiedzieć się, jakie są ich mocne i słabe strony, a także okazje i ryzyka na tle bezpośrednich konkurentów.


Zespół: kontrahenci cenią nas za duże doświadczenie, grupę stałych koordynatorów i własną sieć przeszło 60 tys. mystery shopperów obecnych nie tylko w dużych aglomeracjach, ale również w setkach małych miejscowości. Taki zasięg terenowy korzystnie oddziałuje na czas wykonania oraz mobilność realizacji testów mystery shopping, a także zmniejsza koszty dojazdów. Badający są objęci specjalnym systemem nadzorczym i lojalnościowym.
1 2